De leegwaarderatio in box 3 hoeft niet altijd te worden toegepast

Recentelijk zijn er een aantal uitspraken geweest over het woningwaarderingsstelsel in box 3. Zoals u weet wordt de WOZ-waarde in toenemende mate gehanteerd als uitgangspunt voor de waardering van woningen in diverse belastingwetten. Dit geldt inmiddels voor Waterschapsbelasting, OZB en Successierechten, maar ook voor de inkomstenbelasting in box 3, bijvoorbeeld ten aanzien van tweede woningen …

Continue reading ‘De leegwaarderatio in box 3 hoeft niet altijd te worden toegepast’ »

Belastingplan 2016

Belastingplan 2016 Op dinsdag 15 september 2015 heeft het kabinet het Belastingplan 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. In deze nieuwsbrief informeren wij u over enkele belangrijke voorstellen uit dit belastingplan. Sommige treden per 1 januari 2016 in werking. De maatregelen Herziening box 3 en treedt pas in 2017 in werking.