Belastingwetten

Klik hieronder op een wet om deze te raadplegen:

Wet op de Inkomstenbelasting 2001

Wet op de Loonbelasting 1964

Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

Wet op de Dividendbelasting 1965

Successiewet 1956

Overdrachtsbelasting (Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970)

Wet op de Omzetbelasting 1968

Wet op de Kansspelbelasting

Wet BPM (Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)