Belastingtarieven omzetbelasting 2016

Belastingtarief omzetbelasting (BTW)

1. De belasting bedraagt 21 percent.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting:

  • a. 6 percent voor leveringen van goederen en diensten, genoemd in de bij deze wet behorende tabel I;

  • b. nihil voor leveringen van goederen en diensten, genoemd in de bij deze wet behorende tabel II, mits is voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden.

Zie voor de tabellen I en II onderaan de wet