Belastingtarieven erfbelasting 2016

Tarieven erfbelasting 2016

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger en de overledene. Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2016 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 121.903 10% 18% 30%
121.903 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. In Groep 1 is over de eerste € 121.903 een percentage van 10% aan erfbelasting verschuldigd. Over het meerdere is 20% erfbelasting verschuldigd.

Vrijstellingen erfbelasting

Bij de erfbelasting gelden in 2016 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2016)
Echtgenoot / geregistreerd partner 636.180
Kinderen en kleinkinderen 20.148
Zieke en gehandicapte kinderen 60.439
Ouders 47.715
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut of sociaal belang beogende instellingen (ANBI’s) Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.122

Ondernemingsvermogen

In geval van een vererving van ondernemingsvermogen dat wordt verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging geldt in 2016 de volgende voorwaardelijke vrijstelling:

  1. Indien de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft € 1.060.298 niet te boven gaat: 100%;
  2. In alle overige gevallen:
  • 1°. indien de liquidatiewaarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft hoger is dan de waarde going concern: 100 percent van het verschil tussen liquidatiewaarde en lagere waarde going concern;

  • 2°. voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.060.298 niet te boven gaat: 100%, en

  • 3°. voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.060.298 te boven gaat: 83%.