Belastingtarieven erfbelasting 2015

Tarieven erfbelasting 2015

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger en de overledene. Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2016 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 121.269 10% 18% 30%
121.269 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. In Groep 1 is over de eerste € 121.269 een percentage van 10% aan erfbelasting verschuldigd. Over het meerdere is 20% erfbelasting verschuldigd.

Vrijstellingen erfbelasting

Bij de erfbelasting gelden in 2016 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2015)
Echtgenoot / geregistreerd partner 633.014
Kinderen en kleinkinderen 20.047
Zieke en gehandicapte kinderen 60.138
Ouders 47.477
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut of sociaal belang beogende instellingen (ANBI’s) Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.111

Ondernemingsvermogen

In geval van een vererving van ondernemingsvermogen dat wordt verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging geldt de volgende voorwaardelijke vrijstelling:

  1. Indien de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft € 1.055.022 niet te boven gaat: 100%;
  2. In alle overige gevallen:
  • 1°. indien de liquidatiewaarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft hoger is dan de waarde going concern: 100 percent van het verschil tussen liquidatiewaarde en lagere waarde going concern;

  • 2°. voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.055.022 niet te boven gaat: 100%, en

  • 3°. voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.055.022 te boven gaat: 83%.