De leegwaarderatio in box 3 hoeft niet altijd te worden toegepast

Recentelijk zijn er een aantal uitspraken geweest over het woningwaarderingsstelsel in box 3. Zoals u weet wordt de WOZ-waarde in toenemende mate gehanteerd als uitgangspunt voor de waardering van woningen in diverse belastingwetten. Dit geldt inmiddels voor Waterschapsbelasting, OZB en Successierechten, maar ook voor de inkomstenbelasting in box 3, bijvoorbeeld ten aanzien van tweede woningen […]

Vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling

Vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling Hof Den Haag 20 december 2013 (BK-12/00757) In deze zaak bestond de nalatenschap van een overledene uit een aanzienlijke vastgoedportefeuille die was ondergebracht in een BV. De aandelen in de BV zijn tegen de economische waarde opgenomen in de aanslag erfbelasting. De erfgenamen zijn in beroep gegaan tegen deze aanslag en […]

Schenkingen aan de volgende generatie

Schenkingen aan de volgende generatie Nu de economie weer wat lijkt aan te trekken, kunnen we te maken krijgen met waardestijgingen van bezittingen. En wanneer de verwachting is dat bezittingen in waarde zullen stijgen, is het vanuit fiscale optiek voordelig om deze bezittingen over te dragen aan de volgende generatie. De waardestijging komt dan vanaf […]

Belastingplan 2016

Belastingplan 2016 Op dinsdag 15 september 2015 heeft het kabinet het Belastingplan 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. In deze nieuwsbrief informeren wij u over enkele belangrijke voorstellen uit dit belastingplan. Sommige treden per 1 januari 2016 in werking. De maatregelen Herziening box 3 en treedt pas in 2017 in werking.

Welkom op belastingwetboek.nl

Welkom op Belastingwetboek.nl Op deze website vindt u een overzichtelijke weergave van enkele belangrijke fiscale naslagwerken, te weten: belastingwetten belastingtarieven en belastingverdragen De bedoeling is om op korte termijn ook fiscaal nieuwsberichten en belastingvoorstellen te plaatsen op de website. Mocht u opmerkingen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de beheerder via belastingwetboek@gmail.com.